Коли ще ставити кому

10.06.2018

writting

Ми вже розповідали кілька правил стосовно того, коли в англійській ставити кому, а коли – ні. Сьогодні пропонуємо продовжити та вивчити або згадати ще кілька правил її вживання. А якщо ви відчуваєте, що прийшов час трішки підтягнути знання, запрошуємо на заняття англійського граматичного клубу.

Правило 6. При порівнянні перед словом than кома не потрібна. He is stronger than that guy.

Правило 7. Переривання та пояснювальні елементи виділяються комами з обох сторін. Переривання – це короткі думки всередині речення, котрі демонструють емоційне забарвлення або підкреслюють що-небудь. Пояснювальні елементи – це додаткові вирази у реченнях, котрі можна прибрати без відчутних втрат у значенні речення. They, I was happy to see, got along. His work, if you can call that work, is rather stressful.

Правило 8. Так званий question tag відділяється від основного речення комою. Це такий вираз або слово, що перетворює стверджувальне речення на питальне. That’s easy, isn’t it? I know, right?

Правило 9. Пряме звертання виділяється комами. Hi, Alex! Mom, did you see my keys?

Правило 10. Аппозитив – це вираз або слово, що відноситься до того ж, до якого і інший іменник речення. Якщо його можна прибрати без втрати сенсу речення, то його необхідно виділяти комами, а якщо без аппозитива речення «розвалюється», то його не слід виділяти комою. Our neighbor, Charlie, gave me a hand. (Charlie – аппозитив, котрий можна прибрати). Dostoevsky’s novel Crime and Punishment is a classic. (Crime and Punishment – аппозитив, котрий не можна прибрати, бо речення втрачає сенс).

Правило 11. При написанні дат у форматі місяць-день-рік, рік виділяється комами. He was born on March 28, 1945. А ось формат день-місяць-рік ком не потребує. Також потрібно ставити коми, якщо вказується день тижня та дата. He was born on Wednesday, March 28, 1945. А ось коли вказується лише рік та місяць, коми не потрібно. This land haven’t seen drought since July 1978.

Правило 12. Рівноправні прикметники у реченні виділяються комами (вони вважаються рівноправними, якщо їх порядок можна змінити, та речення все одно буде звучати природньо). He is stubborn, annoying, presumptuous man. She’s adorable little girl.

Правило 13. Кома перед but у реченнях ставиться, лише якщо це слово поєднує дві незалежні частини. I love you, but I can’t stand your dog. He is cute but annoying.