Кома у англійській

16.05.2018

Вивчаючи англійську мову ви, певне, вже помітили, наскільки англійська граматика відрізняється від української або російської. І це стосується не лише правильного розташування слів у реченні, а і розділових знаків. Оскільки кома вживається дуже часто, досить часто вона використовується невірно: або ставиться там, де не потрібна, або не вживається там, де необхідна. Пропонуємо розібратися, коли і де слід ставити кому в англійській.

Правило 1. Кома не ставиться між підметом та присудком. Це правило здається досить очевидним, але іноді дуже хочеться вжити кому там, де ми робимо паузу при читанні. Цього робити не потрібно. Особливо великою є спокуса поставити кому у складних реченнях. Наприклад: The thing you need the most is usually the hardest one to get. Можливо, здається, що не вистачає коми після most, проте вона там не потрібна.

Правило 2. Кома не ставиться між іменниками складеного підмета або додатка. Приклад: Sam and his friend took a stroll in the park. Кома після Sam не потрібна.

Правило 3. Кома також не потрібна між двома дієсловами складного присудка. Так зазвичай буває, якщо підмет виконує більше однієї дії.  Те ж саме стосується і поширених дієслівних виразів. Наприклад: I wanted to get you a ticket too but ran out of money. Як би не хотілося її вжити, але кому перед but ставити не слід.

Втім, кому можна використати, коли може з’явитися плутаниця, до кого відноситься друге дієслово. Наприклад: I spotted Dan who entered the shop, and winked. Так зрозуміло, що підморгнув автор речення, а не Ден.

Правило 4. Якщо потрібно з’єднати у єдине речення два незалежних, то слід або використовувати крапку із комою, або ставити між ними кому та сполучник. Або вже взагалі робити ці два речення окремими. Обидва наступні приклади – правильні. We forgot to call Dan, so I went back to get the telephone. We forgot to call Dan; I went back to get the telephone.

Правило 5. Зазвичай кома потрібна після ввідної фрази. Наприклад: Struck by the sudden idea, I just stood there in the hall. Втім, якщо речення починається з прислівникового звороту, кому ставити не обов’язково.

Щоб розібратися, коли ставити, а коли ні, можна запам’ятати, що ставити слід, коли у прислівниковому звороті більше чотирьох слів або хочеться підкреслити значення звороту, додати йому драматизму. І, звісно ж, кому ставлять, якщо без неї речення може стати двозначним. Наприклад: Before eating, his family said grace.

Це ще далеко не усі випадки, продовження буде. А більше прикладів та пояснень можна завжди отримати на наших зустрічах англійського граматичного клубу.