Які прийменники вживати після прикметників у англійській?

Promo-Facebook-Shared Image (18)

В англійській мові прикметники дуже часто вживаються разом із прийменниками. Прикметники зазвичай описують людей, місця, речі, явища та ін. Прийменники – це слова, які поєднують поняття чи показують відношення між ними. До них належать такі слова як: at, in, on, for, to, with, from  та ін.

Багатьом із тих, хто вивчає англійську важко зрозуміти чому після прикметника треба вживати ще щось, адже така граматична структура не притаманна нашій рідній мові. На жаль єдиного правила щодо вживання цих частин мови разом не існує, але їх легше буде запам’ятати, якщо вчити не кожне слово окремо, а словосполучення.

Ще один плюс полягає у тому, що вивчення виразів та словосполучень суттєво покращить плинність вашого усного та письмового мовлення, і вам менше доведеться зосереджуватися на граматиці, адже, як правило, вирази – незмінні.

Якщо ви готуєтеся до таких іспитів як IELTS, ЗНО, чи бажаєте підтвердити свої знання сертифікатом від Кембриджу, наша сьогоднішня підбірка, допоможе вам впоратися із завданнями в частинах Use of English, Writing та Speaking, адже саме тут найчастіше нам потрібно знати як правильно вживати та поєднувати ті чи інші слова. Для вашої зручності ми погрупували прикметники по групах відповідно до прийменників, з якими вони вживаються. Зверніть увагу як змінюється значення слів, коли ми вживаємо їх у поєднанні одне з одним. Деякі із них перекладатимуться на нашу мову не як прикметники, а як дієслова.

ПРИКМЕТНИКИ,ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “OF”

 • Accused of — обвинувачений (у чомусь)
 • Afraid of — наляканий (чимось)
 • Ashamed of — присоромлений
 • Aware of — обізнаний, проінформований
 • Capable/incapable of — здатний/нездатний (щось зробити)
 • Certain of/about — впевнений у
 • Envious of — заздрити
 • Fond of — любить (щось)
 • Full of — сповнений, повний (чогось)
 • Guilty of — винний
 • Innocent of — невинний
 • Jealous of — заздрісний
 • Proud of — гордий за (когось, щось)
 • Scared of — наляканий (чимось)
 • Short of time/space/breath/money — недостатньо (чогось)
 • Sick of — втомлений від (чогось), роздратований чимось
 • Silly of sb to do sth — нерозумно
 • Terrified of — нажаханий
 • Tired of — втомлений
 • Typical of — типовий (про поведінку, наприклад).

А тепер погляньмо на приклади:

The surgeon was accused of negligence.

Don’t go up the tower if you’re afraid of heights.

I felt so ashamed of myself for making such a fuss.

She’s well aware of her strengths and weaknesses as an artist.

A force ten wind is capable of blowing the roofs off houses.

He was quite certain about/of his attacker’s identity.

I’m very envious of your new coat — it’s beautiful.

She was very fond of horses.

When she looked at him her eyes were full of tears.

The jury has to decide whether a person is guilty or innocent of a crime.

He had always been very jealous of his brother’s good looks.

He was justifiably proud of his achievements.

I’m scared of telling her what really happened.

She’s always short of breath when she climbs the stairs.

I’m sick (and tired/to death) of the way you’re behaving.

It was silly of you to go out in the sun without a hat.

This kind of hot and spicy food is very typical of the food in the south of the country.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як використовувати переклад для самостійного вивчення мови?

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “TO”

 • Addicted to — залежний від
 • Allergic to — алергічний; такий, що не переносить чогось
 • Cruel to sb — жорстокий (стосовно когось/чогось)
 • Friendly to sb — приязний (стосовно когось/чогось)
 • Generous to sb — щедрий (стосовно когось/чогось)
 • Grateful to sb — вдячний (стосовно когось/чогось)
 • Identical to — ідентичний з
 • Married to — одружений з
 • Nice to sb — добрий (стосовно когось/чогось)
 • Opposed to — протилежний
 • Related to — пов’язаний, споріднений
 • Similar to — аналогічний, подібний.

Наприклад:

A lot of people nowadays have become addicted to the internet.

My dad’s allergic to pop music.

The tests are identical to those carried out last year.

Children can be very cruel to each other.

Rachel seems to be married to (= very involved with) her new job at the moment, so we hardly ever see her.

His view of the situation is diametrically opposed to mine.

Experts believe that the large number of cancer cases in the area are directly related to the new nuclear power station.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “AT”

 • Amazed at — вражений, приголомшений
 • Angry at/with sb — злий на когось
 • Bad/good at — погано або добре щось робити
 • Excellent at — відмінно щось робити
 • Weak at — слабо щось уміти
 • Surprised at — здивований
 • Terrible at — дуже погано щось робити

She was amazed at how calm she felt after the accident.

He’s really angry at/with me for upsetting Sophie.

She’s very good at geography.

He was always weak at/in languages but strong in science.

We were very surprised at the result.

She was terrible at singing karaoke.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як описувати графіки та зображення на іспиті IELTS Academic

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “ABOUT”

 • Angry about sth — гніватися на щось
 • Anxious about — турбуватися, хвилюватися про щось
 • Careful about sth — бути обережним
 • Concerned about — зацікавлений
 • Enthusiastic about — захоплений, заінтригований
 • Excited about — схвильований, захоплений
 • Furious about — розлючений
 • Sad about — засмучений
 • Serious about — мати серйозні наміри щодо
 • Worried about — хвилюватися через щось

А тепер поглянемо як вживати ці словосполучення у реченнях:

I don’t understand what he’s angry about.

The drought has made farmers anxious about the harvest.

He’s in a really foul temper so be careful about what you say to him.

Many people are very concerned about the destruction of the rainforests.

You don’t seem very enthusiastic about the party – don’t you want to go tonight?

Are you getting excited about your holiday?

He’s furious about/at the way he’s been treated.

She just seemed so sad about the dog.

Is she serious about going to live abroad?

They don’t seem particularly worried about the situation.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “WITH”

 • Associated with — зв’язаний, пов’язаний, асоціюватися з
 • Bored with — пересичений
 • Busy with sth — займатися чимось, бути зайнятим
 • Careless with — байдужий до (чогось)
 • Clever with — добре володіти чимось, бути спритним у чомусь
 • Crowded with — переповнений, пересичений
 • Delighted with — захоплений, заінтригований, зачарований чимось
 • Fed up with — втомлений від, ситий по горло чимось
 • Hopeless with — зневірений у
 • Satisfied with — задоволений
 • Sympathetic with — співчувати

Наприклад:

And nobody likes to be associated with failure.

He was getting bored with doing the same thing every day.

The kids are busy with their homework.

My mother is very clever with her hands.

The hospitals were crowded with more than the 120 injured.

Pat was delighted with her new house.

I’m fed up with my job.

You’re hopeless with Kirie, she already has a boyfriend.

Many of the listeners surveyed said that they were not satisfied with the station’s programmes.

The truth is, the judge is sympathetic with your situation, but we need to give him a reason to overturn your verdict.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 60 корисних синонімів для високого балу на Кембриджських іспитах, IELTS та TOEFL

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “IN”

 • Engaged in — зацікавлений, зайнятий, брати участь у чомусь
 • Experienced in — мати досвід у чомусь
 • Interested in — цікавитися
 • Involved in — займатися чимось
 • Disappointed in — розчаруватися у
 • Skilled in — кваліфікований
 • Successful in — успішний, мати успіх в

UN-Women will remain actively engaged in its follow-up.

She is very experienced in marketing.

She’s not especially interested in sport.

Maria was so involved in her work that she didn’t hear me come in.

His parents were bitterly disappointed in him.

My mother is very skilled at/in dressmaking.

The company was successful in its bid.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “FOR”

 • Late for — запізнюватися

You’ll be late for your flight if you don’t hurry up.

 • Suitable for — відповідати чомусь, підходити

The film is not suitable for children.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “ON”

 • Keen on — цікавитися, захоплюватися

She’s keen on playing tennis.

 • Based on — заснований, спиратися на

All these new products were based on extensive market research.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “BY”

 • Amazed by — вражений, приголомшений
 • Disturbed by — стурбований
 • Fascinated by — зачарований, приголомшений
 • Shocked by — шокований

Наприклад:

We were amazed by what she told us.

CESCR was disturbed by the high HIV rate.

They were absolutely fascinated by the game.

He was visibly shocked by the incident.

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ З “FROM”

 • Different from — інший ніж
 • Safe from — в безпеці від, захищений від
 • Absent from — відсутній
 • Free from — вільний від, звільнений від

Наприклад:

Emily is completely/entirely different from her sister.

No country is safe from natural disaster and slow-onset environmental changes.

John has been absent from school/work for three days now.

The organization is a charitable enterprise, so it is free from tax worldwide.

Нагадуємо, що у нашому центрі ви можете підтвердити свої знання англійської міжнародним сертифікатом від Cambridge English. Обирайте дату та реєструйтеся, щоб вже цієї осені скласти A2 Key, B1 Preliminary, B2 First чи С1 Advanced та стати на крок ближче до своєї мрії.