Платиновий партнер Cambridge Assessment English

Ліцензія UA007

Ярославів Вал, 13/2-б
  Золоті Ворота
info@grade.ua
confirm

Дякуємо!

Наш менеджер звяжеться з вами.

callback-phone-icon

Зворотній дзвінок

 • Ім'я та прізвище
 • Телефон

Даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою визначення рівня англійської мови та надання інших освітніх послуг

confirm

Дякуємо!

Наш менеджер звяжеться з вами.

Договір навчання

Договір приєднання про надання освітніх послуг з вивчення іноземної мови (англійська)

1
Предмет Договору

 • 1.1
 • Виконавець зобов’язується надати освітні послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити дані освітні послуги.
 • 1.2
 • Освітні послуги з вивчення англійської мови надаються Виконавцем в рамках курсу, обраного Замовником на підставі інформації, розміщеної на сайті Виконавця – www.grade.ua
 • 1.3
 • На сайті Виконавця міститься інформація про кожний окремий курс, а саме: загальна тривалість курсу, кількість занять та їх тривалість, розклад занять, максимальна кількість осіб навчальної групи, вартість тощо. Погодження Замовника з умовами курсу відбувається шляхом підписання Заяви про приєднання (надалі за текстом – Заява), яка є невід’ємною частиною Договору.
 • 1.4
 • До початку надання послуг за Договором Сторони зобов’язуються спільно погодити розклад занять, про що зазначається у Заяві. Загальна тривалість курсу може бути змінена за згодою Сторін шляхом укладення Додаткової угоди до Договору.
 • 1.5
 • Освітні послуги надаються Виконавцем із залученням навчальної літератури для вивчення англійської мови як іноземної видавництва Cambridge University Press та інших видавництв, обраних Виконавцем на платній та безоплатній основі, що зазначається у Заяві.
 • 1.6
 • Виконання Договору в частині проведення занять з англійської мови може бути покладено на залучених Виконавцем третіх осіб – кваліфікованих викладачів, при цьому відповідальність за порушення Договору в разі залучення до надання послуг третіх осіб залишається за Виконавцем.
 • 1.7
 • Освітні послуги надаються в групі або індивідуально, про що зазначається у Заяві.
2
Заява та правила приєднання до Договору

 • 2.1
 • Приєднання до Договору та погодження з усіма його умовами відбувається шляхом підписання Замовником Заяви.
 • 2.2
 • У Заяві зазначається:

  намір сторони приєднатись до Договору;

  погодження з усіма його умовами;

  назва, рівень, загальна тривалість та ціна обраного курсу;

  графік проведення занять;

  розмір та строки оплати.

 • 2.3
 • Заява є невід’ємною частиною Договору.
3
Умови зарахування на навчання

 • 3.1
 • Зарахування до групи обраного навчального напрямку здійснюється за умови:

  проходження Замовником безкоштовного попереднього тестування для визначення рівня знань;

  приєднанням до даного Договору, шляхом підписання відповідної Заяви;

  внесення Замовником коштів на оплату освітніх послуг згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» цього Договору.

4
Права Сторін

 • 4.1
 • Виконавець має право:

  • 4.1.1
  • Складати навчальний план і коригувати його в частині зміни обсягу програми, порядку її вивчення в межах, передбачених методичними рекомендаціями до посібників міжнародних видавництв, що використовуються в процесі навчання.
  • 4.1.2
  • Здійснювати попереднє тестування Замовника, а також періодичні атестації знань, отриманих в період навчання за обраною програмою.
  • 4.1.3
  • Регулювати графік проведення занять:

   встановлювати графік відвідування Замовником занять за обраним курсом;

   змінювати графік відвідування Замовником занять за попередньою домовленістю обох Сторін у разі неможливості проведення занять за графіком.

  • 4.1.4
  • Здійснювати заміну викладача протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання освітніх послуг із залученням особи, що попередньо проводила заняття.
  • 4.1.5
  • Приймати рішення щодо розформування групи, якщо в ній залишається менше 4 осіб, що продовжують виконувати умови Договору. При цьому Виконавець зобов’язаний запропонувати Замовнику переведення до іншої групи навчання аналогічної за рівнем знань та підготовки. У разі неможливості переведення Замовника до іншої групи навчання Виконавець зобов’язується повернути кошти за непроведені заняття.
  • 4.1.6
  • Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.
 • 4.2
 • Замовник має право:

  • 4.2.1
  • Отримувати освітні послуги вчасно та якісно.
  • 4.2.2
  • Отримувати від Виконавця повну інформацію про організацію і виконання освітніх послуг.
  • 4.2.3
  • Пройти попереднє тестування задля визначення рівня своїх знань й обрання вірної програми підготовки (безкоштовно).
  • 4.2.4
  • Отримати сертифікат школи про проходження курсу у разі успішного складання фінального тесту.
  • 4.2.5
  • Здійснювати інші права і обов’язки, передбачені чинним законодавством України.
5
Обов’язки Сторін

 • 5.1
 • Виконавець зобов’язаний:

  • 5.1.1
  • Створити належні умови для надання освітніх послуг, а саме:

   надати приміщення для проведення занять з вивчення англійської мови як іноземної;

   вчасно надавати Замовнику інформацію стосовно організації і проведення занять в рамках надання освітніх послуг;

   призначити досвідченого викладача для проведення занять;

   забезпечити Замовника необхідною літературою на платній чи безоплатній основі.

  • 5.1.2
  • Безкоштовно провести попереднє тестування задля визначення рівня знань Замовника.
 • 5.2
 • Замовник зобов’язаний:

  • 5.2.1
  • Прийняти та вчасно оплатити послугу згідно з умовами розділу 6 «Умови приймання-передачі та оплати послуг» даного Договору.
  • 5.2.2
  • Вчасно попереджувати Виконавця про пропуск занять.
  • 5.2.3
  • Дотримуватись Правил навчання, а також правил пожежної безпеки в період перебування на території Замовника.
  • 5.2.4
  • Не копіювати, не відчужувати та не розповсюджувати матеріали, які передані Замовникові Виконавцем у тимчасове безоплатне користування.
  • 5.2.5
  • В разі неможливості відвідувати курс з будь-яких причин Замовник зобов’язаний попередити про це Виконавця електронним листом на електронну пошту, вказану на сайті Виконавця. Умови розірвання Договору викладені у пп. 7.6. та 7.7. Договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання Виконавцем відповідного електронного листа.
6
Умови приймання-передачі та оплати послуг

 • 6.1
 • Оплата послуг здійснюється за цінами, вказаними на сайті Виконавця, що відображається у Заяві.
 • 6.2
 • Сума до сплати за Послуги визначається в рахунку-фактурі, що формується Виконавцем.
 • 6.3
 • Замовник зобов’язується сплатити за послуги протягом п’яти робочих днів з моменту отримання рахунку-фактури, але не пізніше строків, вказаних у Заяві для відповідного платежу.
 • 6.4
 • Якщо Замовник не може відвідувати навчання, є можливість заморозити залишок коштів та використати впродовж одного календарного року з моменту припинення навчання. Замовник зобов’язаний попередити про це Виконавця електронним листом на офіційну електронну пошту Виконавця, вказану на сайті Виконавця.
 • 6.5
 • У випадку пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються.
 • 6.6
 • Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання Студента минуло не більше 10 (десяти) календарних днів та Замовник виклав мотивовані причини відмови від курсу письмово.
7
Строк Договору, порядок й підстави внесення змін або розірвання Договору

 • 7.1
 • Даний Договір набуває чинності після повного виконання Замовником розділу 3 цього Договору й припиняє свою дію в момент завершення останнього заняття курсу навчання, тривалість якого встановлена у Заяві.
 • 7.2
 • Умови Договору можуть бути змінені за згодою Сторін шляхом укладення