Усе, що необхідно знати про Subjunctive Mood в англійській

Subjunctive Mood в английском

Англійська мова, крім модальних дієслів, має ще один спосіб показати, що якась дія є необхідною, бажаною, можливою або ймовірною, а також ставлення мовця до цього дійства. Це Subjunctive mood — одна з форм англійського умовного способу, яка вживається у складних реченнях з часткою that (that-clauses) і відноситься до формального стилю.

Існує дві форми Subjunctive mood — синтетична та аналітична, або Subjunctive I і Subjunctive II.

Subjunctive I

Форма Subjunctive I будується без допоміжних дієслів should, would, may або might та є характерною більше для американської англійської.

Present Subjunctive

Форма Present Subjunctive виглядає як інфінітив без частки “to”. Якщо це інфінітив, значить закінчення “-s” додавати у третій особі однини ні в якому разі не потрібно. Дієслово to be може мати тут тільки одну форму для всіх осіб і чисел — be.

Для ситуації в минулому часі також використовується інфінітив.

 • The judge recommends that the criminal remain in prison for life.
 • It was important that Helen be present at the meeting.

Щоб побудувати негативну форму, перед інфінітивом додається частка “not”, а запитання ставиться до головного речення.

 • It is desirable that he not leave school before eighteen.
 • Is it vital that she consult a specialist?

Subjunctive Mood в английском

Past Subjunctive

Past Subjunctive формується за допомогою дієслова в минулому часі, причому дієслово to be може мати тут тільки одну форму — форму were для всіх осіб і чисел. За допомогою цієї форми ми повідомляємо про нереальну дію як у минулому, так і в сьогоднішньому та майбутньому часі.

 • I wish I lived in New York.
 • Our mother wished we were closer to each other.

Subjunctive Mood у формі Continuous

Іноді інфінітив використовується у формі Continuous, яка позначає тривалість.

 • It is vital that paramedics be waiting when the helicopter lands.

Пасивна форма Subjunctive

Також умовний спосіб буває в пасивній формі.

 • Samantha recommended that Jack be hired immediately.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: A, AN, THE – все про артиклі в англійській мові. Навіть для рівня Advanced

Subjunctive Mood в английском

Subjunctive II

Subjunctive II – форму з використанням дієслів should, would, may або might плюс інфінітива – більше люблять британці.

 • The doctors advise that the patient should avoid being in strong sunlight for long periods.
 • It was important that Helen should be present at the meeting.
 • It is desirable that he should not leave school before eighteen.

Subjunctive mood у розмовній англійській

Як ми вже казали, Subjunctive mood (як синтетичний, так і аналітичний) відноситься до формального стилю. У розмовному варіанті в реченнях із Subjunctive опускаються допоміжні дієслова (should, would, may, might) і частка that, а інфінітив може замінюватися на відповідну в цьому випадку форму теперішнього або колишнього часу.

 • It was important James contacted Arthur.
 • I suggest she calls him first.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Which, that, who, whom або whose? Запам’ятовуємо та більше ніколи не помиляємось!

Subjunctive Mood в английском

Дієслова та вирази, після яких використовується Subjunctive mood

Ось найпоширеніші дієслова та вирази, після яких можна використовувати Subjunctive.

Дієслова

Advise – радити
Ask – просити
Be anxious – дуже хотіти, бажати
Command – наказувати, командувати
Demand – вимагати
Desire – бажати
Insist – наполягати
Order – наказувати
Propose – пропонувати
Recommend – рекомендувати
Request – просити
Suggest – пропонувати
Urge – вимагати
Wish – хотіти

 • The doctors advise that the patient avoid being in strong sunlight for long periods.
 • I suggest that you wait a few weeks.
 • He proposed that we send a delegation to London to discuss our concerns.
 • The committee members urged that the government adopt emergency measures.

Subjunctive Mood в английском

Вирази з “it is”

It is better – краще
It is best – найкраще
It is crucial – ключовий/вирішальний (фактор)
It is desirable – бажано
It is essential – істотно
It is imperative – необхідно
It is important – важливо
It is necessary – необхідно
It is obligatory – необхідно
It is recommended – рекомендується
It is requested – потрібно
It is right – правильно
It is urgent – терміново
It is vital – життєво важливо
It is a good idea – хороша ідея
It is a bad idea – погана ідея

 • It is essential that every child have the same educational opportunities.
 • It was imperative that the release of all hostages be secured.
 • It is recommended that you purchase a commercial version.
 • It is urgent that they be warned of the risks.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майстер пунктуації! Найповніше керівництво з розділових знаків у англійській