5 найпоширеніших помилок на іспиті C1 Advanced (CAE) та як їх уникнути

C1 Advanced common mistakes

Якщо ви самі готуєтесь чи готуєте студентів до іспиту С1 Advanced, більш відомий як CAE, то знаєте, що він призначений для тих, хто вільно володіє англійською мовою і включає перевірку мовних навичок в усіх аспектах життя в англомовному середовищі, а також академічний і спеціалізований контексти. Сертифікат, який ви отримаєте після складання іспиту, підтверджує, що ваш рівень англійської відповідає С1 за шкалою CEFR, і що ви готові навчатися на працювати у англомовному середовищі, маєте навички, що знадобляться для спілкування під час нарад, зустрічей, конференцій та семінарів, ви можете розуміти складні статті, та володієте навичками письма на високому рівні.

Коли нам здається, що ми вже досить добре володіємо англійською, ми можемо не помічати, що робимо помилки, які автоматично не дають нам досягти поставленої цілі, а також утримують нас на попередньому рівні – В2. Давайте разом дізнаємося і перевіримо, чи не припускаєтеся ви цих помилок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які бувають рівні вивчення англійської?

Дієслово + прямий/непрямий додаток

Розглянемо приклад: I gave to him the money.

В даному випадку маємо таких членів речення:

I – підмет;

gave – присудок;

to him – непрямий додаток, тому що перед him є прийменник to;

the money – прямий додаток.

Після перехідних дієслів потрібно вживати спочатку прямий, а потім непрямий додаток: I gave the money to him.

Інші дієслова, що вимагають двох додатків:

 • assure (someone) that + clause / assure (someone) of something: I assure you that we will do everything we can to help you. / I assure you of our best intentions.
 • inform (someone) that + clause / inform (someone) of/about something: This letter is to inform you that I am not satisfied / inform you of my dissatisfaction.
 • tell (someone) (something) / tell (someone) that + clause: He told me a lie. / He told me that he wasn’t married.

Прислівник + модальне дієслово

Зазвичай наступні прислівники вживаємо одразу ж після модальних дієслів:

 • прислівники часу та частоти, наприклад, ever, sometimes, never, still , already, soon: I can still see the mess you left in the kitchen.
 • прислівники, що фокусують увагу, наприклад, only, even, just: I can just reach it if I stretch.
 • прислівники ступеня та міри, наприклад, barely, hardly: We could barely manage it in the time we had;
 • прислівники ступеня впевненості, наприклад, definitely, probably, certainly: I will probably see you tonight. Проте вживаємо їх перед короткою заперечною формою модальних дієслів: I definitely can’t meet you./ I probably won’t see you at the party.

Прислівники способу дії, що закінчуються на –ly, вживаються перед модальними або після допоміжних дієслів:

You could have easily phoned and told me where you were.

You could easily have phoned and told me where you were.

Прикметники, які найбільше плутають

Sports, sporting чи sport?

Sports та sporting – прикметники, що відповідають на питання “який?”, “яка? ”, “яке? ” “які? ”, а sport – іменник, який відповідає на питання “що?”:

 • Welcome to the school sports day. There are numbers of sporting events. – Ласкаво просимо на шкільний день спорту. Тут відбувається багато спортивних подій.
 • What’s your favourite sport? – Який твій улюблений спорт?

Open чи opened?

Open вживається як прикметник, а opened – це дієслово:

 • We are open for business 24/7.
 • The shop opened an hour ago.

Interesting чи interested?

Дуже часто студенти плутають прикметники із закінченнями –ing та –ed. Запам’ятати досить легко:

 • прикметники, що закінчуються на –ed зазвичай описують як ми почуваємося:

I am interested in reading fantasy novels. / She as excited about going to the seaside.

 • прикметники, що закінчуються на –ing, описують явища, предмети, людей та ін.:

I love reading interesting fantasy novels. / Going to the seaside is so exciting!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які прийменники вживати після прикметників у англійській?

Дієслово чи іменник?

Найчастіше кандидати роблять помилки, коли вживають іменники замість дієслів та навпаки. Найпоширеніші форми:

 • Complain (v) vs complaint (n):

Their main complaint is related to the quality of the food.

They complained about the quality of the food.

 • Advise (v) vs advice (n):

It’s better not to give advice to people who do not ask for it.

He advised me to see a doctor.

 • live (v) vs life/lives (n) or live (adj):

This diet has changed my life.

All animals have to eat in order to live.

Millions of live animals are shipped around the world each year.

 • sit (v) vs seat (n)

Could we have seats at the front of the cinema, please?

Don’t sit on the floor — you might dirty your dress.

Помилки у правописі

Для прикладу поглянемо на наступні речення. У якому із них є помилка?

This is an opportunity we can’t afford to miss.

This is an oportunity we can’t afford to miss.

Багато англійських слів пишуться по-іншому, ніж вони звучать. Ми можемо робити помилки у їх написанні тому що вони:

 • мають подвійні літери: accommodation, business, recommend, opportunity, disappointment, committee, necessary, different, professional
 • мають літери, які не вимовляються: colleagues, environment, know, knight
 • мають літери, звук яких відрізняється: choice, comfortable, grammar, negotiate

Будьте обережні із правописом: не додавайте зайвих літер та не забувайте писати потрібні. Наступні слова також дуже часто пишуть з помилками: according, addition, afraid, apartment, attractive, career, exaggerated, intelligent, millennium, until.

Якщо у вас залишилися питання про Кембриджські іспити, читайте наші відповіді на найпоширеніші запитання. Також нагадуємо, що ви можете готуватися до іспитів FCE та CAE разом із нами.