Пряма та непряма мова в англійській: правила вживання та приклади

Frame 6

Напевне вам не раз доводилося переказувати чиїсь слова чи фрази, епізоди серіалів чи бесіди з друзями, використовуючи пряму і непряму мову. Правила в англійській та українській відрізняються, тому сьогодні детально розберемося, як грамотно це зробити іноземною мовою та не потрапити в незручну ситуацію.

Direct speech 

Це пряма мова, тобто дослівна передача чиїхось слів. Цитата завжди береться в лапки та виділяється від речення комою або двокрапкою.

Наприклад: She said, “I am afraid I won’t be able to come, I’m sorry”. — Вона сказала: “Боюся, я не зможу прийти, вибачте”.

Indirect чи reported speech

Це непряма мова, коли чиїсь слова передаються не дослівно. Непряма мова передається підрядним реченням, лапки не вживаються. Наприклад: My mum asked whether we were hungry. – Моя мама запитала, чи ми не голодні.

В прямій мові людина зазвичай говорить від першої особи, а от в непрямій мові ми не можемо говорити від імені цієї людини. Тому ми міняємо “я” на третю особу. 

She said, “I will cook your favorite fish soup.” – Вона сказала: “Я зварю твій улюблений рибний суп”.

She said that she would cook my favorite fish soup. – Вона сказала, що вона зварить мій улюблений рибний суп.

Тут слід пам’ятати, що в непрямій мові, якщо дієслово головного речення стоїть в формі минулого часу, обов’язково вступають у дію правила узгодження часів

 • Present Simple переходить у Past Simple

She said, “I’m hungry.” → She said that she was hungry. 

 • Past Simple переходить у Past Perfect

He said, “The party finished late”. → He said (that) the party had finished late.

 • Future Simple переходить у Future Simple in the Past

 Mary said, “I will come tomorrow.”  → Mary said (that) she would come next day.

 • Present Continuous переходить у Past Continuous

She told me, “I’m playing chess.” → She told me she was playing chess.

 • Past Continuous переходить у Past Perfect Continuous

“They were playing in the gym,” Nick said. → Nick said they had been playing in the gym”.

 • Future Continuous переходить у Future Continuous in the Past

They said, “We will be waiting for you.” They said (that) they would be waiting for us.

 • Present Perfect переходить у Past Perfect

He said, “I haven’t seen you for a long time,” → He told me that he hadn’t seen me for a long time.

 • Future Perfect переходить у Future Perfect in the Past

Children said, “We will have finished our hometask by sunset.” → Children said they would have finished their hometask by sunset.

 • Present Perfect Continuous переходить у Past Perfect Continuous

John said, “I have been waiting here for 2 hours!” → John said he had been waiting there for 2 hours!

 • Future Perfect Continuous переходить у Future Perfect Continuous in the Past

My wife said, “Next month we will have been living together for 25 years.” → My wife said the next month we would have been living together for 25 years

Зверніть увагу! Past Perfect та Past Perfect Continuous не змінюються. Past Simple також не змінюється на Past Perfect якщо вказана точна дата.

She said that she was born in 1992. — Вона сказала, що народилася у 1992 році.

Займенники та прислівники у непрямій мові змінюються: 

 • this — that
 • these — those
 • now — then
 • today — that day
 • tomorrow — next day
 • the day after tomorrow — 2 days later
 • yesterday — the day before
 • the day before yesterday — 2 days before
 • ago — before
 • here — there
 • this week — that week
 • last week — the week before
 • two days ago — two days before
 • next week — the next week

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як хакнути свій англійський вокабуляр і перетворити 5 слів на 30?

Питання в непрямій мові

В непрямій мові питання мають прямий порядок слів, а знак питання на кінці речення замінюється на крапку. У загальних питаннях головне та підрядне речення з’єднуються сполучниками if або whether:

I asked, “Have you seen my pen?” — I asked him whether/if he had seen my pen.

“Do you speak English?” she asked him. – She asked him if he spoke English.

У спеціальних запитаннях у непрямій мові головне та підрядне речення з’єднуються питальним словом:

“Where is the post office, please?” — She asked me where the post office was.

“What are you doing?” — She asked me what I was doing.

“Who was this fantastic man?” — She asked me who that fantastic man had been.

direct-indirect-speech

Заперечення в непрямій мові

Для побудови заперечного речення використовуємо not та дієслово в інфінітиві.

“Please don’t be late.” — She asked us not to be late.

“Don’t be so loud!” — He told us not to be loud.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прикметники з прийменниками, після яких завжди вживається герундій

Наказовий спосіб

Щоб побудувати наказове речення, використовуємо слова to say, to tell, to order, to ask, to beg, а дієслово в наказовому способі змінюємо у форму інфінітива:

Mother told son, “Wash the dishes.” – Mother told son to wash the dishes.

Щоб закріпити матеріал рекомендуємо щодня практикувати розмовну англійську. Старайтеся більше переказувати діалоги фільмів чи книг використовуючи правила вживання прямої та непрямої мови. Успіхів!

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про 7 безкоштовних сервісів для перевірки граматики, на які можна покластися