Формальна та неформальна англійська для вашого ідеального Writing на IELTS, TOEFL і Кембриджських іспитах

Формальный и неформальный английский

Всі, хто вивчає англійську, знають, що існує формальний і неформальний стилі, які використовуються в різних життєвих ситуаціях. Формальний стиль потрібний у листах до незнайомих і малознайомих людей (наприклад, мотиваційних при влаштуванні на роботу, в робочому листуванні), в есе на іспитах. Неформальному стилю відводиться сфера приватного життя — спілкування з родичами та друзями.

Щоб з легкістю перемикатися з одного стилю на інший, потрібно знати, яка лексика закріплена за кожним з них. Отже, яке слово або вираз вибрати з двох з однаковим значенням? Подивимося на список. Перше слово в кожній парі — це неформальний стиль, друге — формальний.

Англійські дієслова формального та неформального стилю спілкування

Block / undermine — перешкоджати, підривати
Blow up / explode — підривати(ся)
Bring about / cause — ставати причиною
Deal with / handle — мати справу з, вирішувати
Fill in / inform — інформувати
Fill in / substitute — замінювати, виходити на роботу замість
Find out / discover, ascertain — дізнаватися, з’ясовувати, виявляти
Free / release — звільняти
Get / obtain — отримувати
Get in touch with / contact — зв’язуватися, контактувати
Get on someone’s nerves / bother — докучати, турбувати
Give the go ahead, greenlight / authorize, authorize — вирішувати, давати повноваження
Go against / oppose — виступати проти
Go down / decrease — зменшуватися, знижуватися
Go up / increase — збільшуватися, підвищуватися
It’s about / It concerns, It’s in regards to — з приводу, щодо
Keep / retain — зберігати, залишати
Leave out / omit — пропускати
Let / permit — вирішувати, дозволяти
Look at / examine — дослідити
Make up / fabricate — придумувати, фабрикувати
Need to / required — потрібно
Point out / indicate — вказувати
Put off / postpone, delay — відкладати
Put up / tolerate — терпіти
Rack up / accumulate — накопичувати
Ring up / call — дзвонити
Say sorry / apologize, apologise — вибачатися
Seem / appear — здаватися
Set up / establish — встановлювати
Show / demonstrate, illustrate, portray — показувати, зображати
Show up / arrive — приїжджати
Stand for / represent — позначати, символізувати
Start / commence — починати
Think about / consider — думати про, розглядати

 • She was very talented and I felt her parents were blocking her progress. 
 • The new economic policy threatens to undermine the health care system.
 • I think you’d better fill me in on what’s been happening.
 • The industry had a duty to inform the public about the extent of the dangers.
 • I’m filling in for Joe for a few days.
 • Bill substituted for Larry who was off sick.
 • They accused him of making the whole thing up.
 • The police were accused of fabricating evidence.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 20 англійських слів, яких краще уникати на IELTS, TOEFL і Кембриджських іспитах

Формальный и неформальный английский

Сполучні елементи в англійській для формального та неформального спілкування

All right, Okay, OK — добре, підходить / Acceptable — прийнятно
Also — також / In addition, Additionally — крім того
Anyway — в будь-якому разі / Notwithstanding — однак (одначе), не дивлячись на
ASAP — в найкоротший термін / as soon as possible, at your earliest convenience — у найкоротший термін / у найближчий зручний для Вас час
But — але / However — проте
I think — гадаю / In my opinion — на мою думку
In a nutshell, Basically — коротко кажучи, одним словом / To summarize — підсумовуючи
In the end — в результаті / Finally — на закінчення
In the meantime — поки що / In the interim — тим часом
Plus, Also — також / Moreover, Furthermore — більш того
So — тож/ Therefore, Thus — отже, таким чином
To sum up — у результаті / In conclusion — на закінчення, підсумовуючи

 • In a nutshell, he lied to us.
 • To summarize, we believe the company cannot continue in its present form.
 • Anyway, let’s leave that for the moment and look at this month’s profit figures.
 • Notwithstanding some members’ objections, we must proceed according to the plan.

Слова-підсилювачі в англійській для формального та неформального спілкування

Lots of, a lot of / much, many — багато
Tons of, heaps of / large quantities of, a number of — багато, безліч, цілий ряд
Totally / completely, strongly — абсолютно, повністю
Really, very / definitely — дуже, виразно

 • I’ve got tons of work to do.
 • People lack the cash reserves to buy and store large quantities of food from wholesalers.
 • I’m totally exhausted.
 • Bad weather had completely destroyed the crops.

Фрази для листування англійською у формальному та неформальному стилі

Hi Robert — привіт, Роберте / Dear Sir or Madam — шановний пан / шановна пані
Just wanted to let you know… — просто хотів сказати… / I am writing to inform you… — пишу, щоб повідомити Вам…
Love — з любов’ю / Yours sincerely, Yours faithfully — щиро Ваш, з повагою
Hope to hear from you soon — чекаю на відповідь / I look forward to hearing from you — буду Вам вдячний за відповідь
You can call me if you need anything — телефонуй, якщо щось знадобиться / Please do not hesitate to contact me — будь ласка, звертайтеся в разі необхідності, будемо раді відповісти на всі Ваші запитання

 • I just wanted to let you know that I feel awful about the accident.
 • I am writing to inform you of an incident that took place earlier this morning.

Вибирайте лексику, яка підходить для вашої ситуації, і комунікація буде успішною!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 35 англійських дієслів рівня Advanced для вашого IELTS, TOEFL або Кембриджських іспитів