C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency — міжнародна мовна кваліфікація найвищого рівня, яка підтверджує рівень С2 (Proficiency) за шкалою CEFR.

Сертифіката C2 Proficiency достатньо для навчання на найвищому академічному та професійному рівні, в аспірантурі або на докторських програмах або роботи в міжнародних компаніях.

Цей іспит також потрібен для вчителів англійської, які мають намір здобувати міжнародні кваліфікації для викладачів або працювати в провідних освітніх центрах в Україні або за кордоном.

На відміну від багатьох міжнародних іспитів, сертифікат C2 Proficiency є безстроковим, а отже, не втрачає терміну валідності.

!

На жаль, реєстрація на іспити не проводиться.

Cambridge Assessment English призупинив діяльність на всій території України оскільки безпека кандидатів та персоналу є пріоритетом. Ви можете залишити заявку на іспит, і ми з вами звʼяжемось, коли екзаменаційний процес буде відновлено в Україні.

Складайте іспит у зручному форматі:

 • Paper Based (паперова версія)5400 грн
 • Computer Based (комп’ютерна версія)5400 грн

C2 Proficiency (CPE) підтверджує уміння:

 • Вивчати складні дисципліни на найвищому рівні, включно з аспірантурою та докторськими програмами для науковців
 • Вести переговори на рівні топменеджменту в міжнародному середовищі
 • Розуміти спеціалізовані тексти на професійну тематику
 • Спілкуватися на будь-які теми, пояснюючи делікатні тонкощі ситуації
 • Викладати англійську в будь-якому навчальному контексті
 • Впевнено переконувати під час вирішення нагальних питань
 • Проводити презентації англійською, вільно висловлюючи думки на професійні теми
 • Виконувати наукові дослідження та роботи у відповідних сферах діяльності

Для чого складати іспит C2 Proficiency?

 • Підтвердити володіння англійською на найвищому рівні
 • Отримати безстрокову Кембриджську кваліфікацію просунутого користувача мови
 • Покращити всі комунікативні уміння, необхідні для успішного проходження академічних курсів, професійних програм навчання, підвищення кваліфікації та участі в міжнародних конференціях
 • Вступити на навчання до закордонного навчального закладу вищої освіти
 • Отримати додаткову перевагу на ринку працевлаштування або перспективу кар’єрного просування
 • Дістати стипендію або ґрант на навчання
 • Викладати англійську в провідних освітніх центрах
cambridge assessment english

Grade Education Centre — найбільший ліцензований екзаменаційний центр Cambridge Assessment English в Україні, Східній Європі та Центральній Азії. Ліцензія UA 007

Іспит складається з 4 частин:

 • Reading and Use of English

  1 година 30 хвилин
 • Writing

  1 година 30 хвилин
 • Listening

  40 хвилин орієнтовно
 • Speaking

  16 хвилин орієнтовно
 • Кожна частина складається з фіксованої кількості завдань визначеного формату

 • Кожна частина містить певну кількість балів, які потім інтерпретуються за Кембриджською шкалою та конвертуються в рівні CEFR

 • 1 година 30 хвилин
 • 7 частин (44 питання)
 • 53 питання
 • 72 бали
 • Обсяг текстів: орієнтовно 3000 слів
 • Тексти з книг (художня та професійна література), неспеціалізовані статті з газет, журналів та мережі інтернет.
 • Part 1

  1 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на загальну тематику з 8 пропусками.

  Кожен пропуск має 4 опції з 1 правильною відповіддю.

  Завдання перевіряє знання ідіом, сталих висловів, фразових дієслів, семантичну відмінність у словах рівня C2.

 • Part 2

  2 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на актуальну тематику з 8 пропусками.

  Пропуски без варіантів відповіді, 1 пропуск — 1 слово.

  Фокус перевірки — граматичні та лексико-граматичні конструкції.

 • Part 3

  3 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на загальну тематику з 8 пропусками.

  Трансформація спільнокореневих та твірних слів.

  Перевіряє уміння використовувати префікси, суфікси та морфологію слів.

 • Part 4

  4 частина

 • 6 питань

  12 балів

 • 6 окремих висловлювань, які потрібно перефразувати 3–6 словами.

  Початок та закінчення перефразованого речення та 1 ключове слово.

  Фокус на використання лексичних і граматичних конструкцій рівня C2.

 • Part 5

  5 частина

 • 6 питань

  12 балів

 • Зв’язний текст і 6 питань множинного вибору.

  Кожне питання має 4 опції з 1 правильною відповіддю.

  Розуміння основних ідей, ставлень, деталей, тональності, підтексту, думок, організації тексту.

 • Part 6

  6 частина

 • 7 питань

  14 балів

 • Один текст і декілька параграфів на співставлення.

  Поєднання ідей, які висловлені в основному та пропущених фрагментах тексту.

  Тестує розуміння думок, ставлень, зв’язності ідей, аргументів та подробиць у тексті.

 • Part 7

  7 частина

 • 10 питань

  10 балів

 • Один або декілька текстів і 10 питань на співставлення.

  Поєднати ідеї в тексті та питання.

  Перевіряє розуміння подробиць, думок, ставлень, конкретної інформації.

 • 1 година 30 хвилин
 • 2 частини
 • 2 питання
 • 40 балів
 • Обсяг письмових текстів: 240–280 слів
 • Написання есе, статті, неформального або офіційного імейлу, рецензії або звіту.
 • Part 1

  1 частина

 • 1 питання

  20 балів

 • Написання есе обсягом від 240 до 280 слів.

  Завдання містить опис ситуації у двох текстах обсягом орієнтовно 100 слів і питання для розгорнутої відповіді.

  Перевіряє вміння логічно та аргументовано поєднувати ідеї та використовувати відповідні мовні елементи для висловлювання думок, пояснень, порівнянь та протиставлень, висновків, використовуючи повсякденний або формальний стиль мови.

 • Part 2

  2 частина

 • 1 питання

  20 балів

 • Написання тексту на вибір: стаття, неформальний або формальний імейл, рецензія або звіт.

  Кандидати вибирають одне питання, читають текст обсягом до 70 слів і пишуть письмову роботу обсягом 240–280 слів.

  Тестує здатність описувати, пояснювати, звітувати, надавати інформацію, пропонувати, рекомендувати або переконувати відповідно до формату та стилю обраного тексту.

 • 40 хвилин орієнтовно
 • 4 частини
 • 30 питань
 • 30 балів
 • Кожен текст прослуховується двічі
 • Part 1

  1 частина

 • 6 питань

  6 балів

 • 3 короткі монологи або діалоги, не пов’язані між собою.

  2 питання множинного вибору (3 опції) на кожен діалог.

  Фокус на розуміння емоцій, ставлення спікера, теми, думки, мети; загальне та детальне сприйняття прослуханого тексту.

 • Part 2

  2 частина

 • 9 питань

  9 балів

 • Монолог на 3–4 хвилини.

  Підсумковий опис тексту з 9 пропусками.

  Тестує розуміння подробиць, деталей, ставлень, думок.

 • Part 3

  3 частина

 • 5 питань

  5 балів

 • Інтерв’ю або діалог між двома співрозмовниками тривалістю 3–4 хвилини.

  5 питань множинного вибору з 4 опціями відповіді.

  Перевірка вміння визначити думку, ставлення, деталі, основну ідею та конкретну інформацію.

 • Part 4

  4 частина

 • 10 питань

  10 балів

 • 5 коротких монологів і 2 частини завдання.

  16 речень, які потрібно поєднати з 5 спікерами.

  Акцент на сприйнятті тексту загалом та в деталях, розуміння основних ідей, почуттів, інтерпретація контексту.

 • 16 хвилин орієнтовно
 • 4 частини
 • Монологічне та діалогічне мовлення з екзаменатором та співрозмовником
 • Part 1

  1 частина

 • Декілька питань від екзаменатора загального характеру — 2–3 хвилини.

  Короткі відповіді без підготовки про себе та повсякденні теми

  Тестується уміння підтримувати звичайну бесіду ’small talk’.

 • Part 2

  2 частина

 • Діалогічне мовлення в парі з іншим кандидатом — відповідь на питання та спільне вирішення ситуації.

  Опис фотографій та завдання на прийняття спільного рішення на основі ситуацій на малюнках і питання екзаменатора.

  1 хвилина на обговорення фотографій, 3 хвилини — обговорення і прийняття рішення.

 • Part 3

  3 частина

 • Монологічне та діалогічне мовлення тривалістю до 10 хвилин.

  Монологічне мовлення на основі нотаток на картці та відповіді на питання щодо картки співрозмовника — до 3 хвилин.

  Відповіді на питання екзаменатора без додаткового часу на підготовку — до 4 хвилин.

 • 130+

  країн, у яких складаються кваліфікації Cambridge English

 • 50 000+

  освітніх установ у всьому світі визнають Кембриджські кваліфікації

 • 20 000+

  організацій в усьому світі приймають Cambridge English Qualifications

 • 7 000+

  кандидатів щороку складають Кембриджські кваліфікації у нашому центрі

Результати та сертифікати

 • Результати іспиту C2 Proficiency стають відомі онлайн через 2 тижні — якщо складали іспит на комп’ютері, або 6–9 тижнів — у паперовому форматі.
  Ще через 3–4 тижні сертифікати надходять із Кембриджу.
 • Щоби отримати сертифікат, необхідно набрати від 180 до 230 балів.
 • Сертифікат C2 Proficiency підтверджує рівень C1, C2 відповідно до набраної кількості балів.
 • Сертифікати C2 Proficiency є безтроковими, а отже, не мають терміну закінчення.
 • Бали
 • Оцінка
 • Рівень
 • 220–230
 • Grade A
 • C2
 • 213–219
 • Grade B
 • C2
 • 200–212
 • Grade C
 • C2
 • 180–199
 • Level C1
 • C1

Курс підготовки до C2 Proficiency

Сертифіковані досвідчені викладачі, які самостійно пройшли відповідний іспит, викладають курси онлайн або в нашому центрі.

Програма побудована на основі офіційних матеріалів від Кембриджу та враховує багаторічний досвід наших тренерів та екзаменаторів.

Зареєструватися на курс

Зареєструйтеся на іспит