C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency — міжнародна мовна кваліфікація найвищого рівня, яка підтверджує рівень С2 (Proficiency) за шкалою CEFR.

Сертифіката C2 Proficiency достатньо для навчання на найвищому академічному та професійному рівні, в аспірантурі або на докторських програмах або роботи в міжнародних компаніях.

Цей іспит також потрібен для вчителів англійської, які мають намір здобувати міжнародні кваліфікації для викладачів або працювати в провідних освітніх центрах в Україні або за кордоном.

На відміну від багатьох міжнародних іспитів, сертифікат C2 Proficiency є безстроковим, а отже, не втрачає терміну валідності.

!

На жаль, реєстрація на іспити в Україні не проводиться

Cambridge English призупинив діяльність на всій території України на період дії воєнного стану, оскільки безпека кандидатів та персоналу є пріоритетом.

Однак, ви можете залишити заявку на складання іспиту в нашому партнерському центрі в Польщі!

Зареєструватись у Польщі

Складайте іспит у зручному форматі:

 • Paper Based (паперова версія) 5400 грн
 • Computer Based (комп’ютерна версія) 5400 грн

C2 Proficiency (CPE) підтверджує уміння:

 • Вивчати складні дисципліни на найвищому рівні, включно з аспірантурою та докторськими програмами для науковців
 • Вести переговори на рівні топменеджменту в міжнародному середовищі
 • Розуміти спеціалізовані тексти на професійну тематику
 • Спілкуватися на будь-які теми, пояснюючи делікатні тонкощі ситуації
 • Викладати англійську в будь-якому навчальному контексті
 • Впевнено переконувати під час вирішення нагальних питань
 • Проводити презентації англійською, вільно висловлюючи думки на професійні теми
 • Виконувати наукові дослідження та роботи у відповідних сферах діяльності

Для чого складати іспит C2 Proficiency?

 • Підтвердити володіння англійською на найвищому рівні
 • Отримати безстрокову Кембриджську кваліфікацію просунутого користувача мови
 • Покращити всі комунікативні уміння, необхідні для успішного проходження академічних курсів, професійних програм навчання, підвищення кваліфікації та участі в міжнародних конференціях
 • Вступити на навчання до закордонного навчального закладу вищої освіти
 • Отримати додаткову перевагу на ринку працевлаштування або перспективу кар’єрного просування
 • Дістати стипендію або ґрант на навчання
 • Викладати англійську в провідних освітніх центрах
cambridge assessment english

Grade Education Centre — найбільший ліцензований екзаменаційний центр Cambridge Assessment English в Україні, Східній Європі та Центральній Азії. Ліцензія UA 007

Іспит складається з 4 частин:

 • Reading and Use of English

  1 година 30 хвилин
 • Writing

  1 година 30 хвилин
 • Listening

  40 хвилин орієнтовно
 • Speaking

  16 хвилин орієнтовно
 • Кожна частина складається з фіксованої кількості завдань визначеного формату

 • Кожна частина містить певну кількість балів, які потім інтерпретуються за Кембриджською шкалою та конвертуються в рівні CEFR

 • 1 година 30 хвилин
 • 7 частин (44 питання)
 • 53 питання
 • 72 бали
 • Обсяг текстів: орієнтовно 3000 слів
 • Тексти з книг (художня та професійна література), неспеціалізовані статті з газет, журналів та мережі інтернет.
 • Part 1

  1 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на загальну тематику з 8 пропусками.

  Кожен пропуск має 4 опції з 1 правильною відповіддю.

  Завдання перевіряє знання ідіом, сталих висловів, фразових дієслів, семантичну відмінність у словах рівня C2.

 • Part 2

  2 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на актуальну тематику з 8 пропусками.

  Пропуски без варіантів відповіді, 1 пропуск — 1 слово.

  Фокус перевірки — граматичні та лексико-граматичні конструкції.

 • Part 3

  3 частина

 • 8 питань

  8 балів

 • Текст на загальну тематику з 8 пропусками.

  Трансформація спільнокореневих та твірних слів.

  Перевіряє уміння використовувати префікси, суфікси та морфологію слів.

 • Part 4

  4 частина

 • 6 питань

  12 балів

 • 6 окремих висловлювань, які потрібно перефразувати 3–6 словами.

  Початок та закінчення перефразованого речення та 1 ключове слово.

  Фокус на використання лексичних і граматичних конструкцій рівня C2.

 • Part 5

  5 частина

 • 6 питань

  12 балів

 • Зв’язний текст і 6 питань множинного вибору.

  Кожне питання має 4 опції з 1 правильною відповіддю.

  Розуміння основних ідей, ставлень, деталей, тональності, підтексту, думок, організації тексту.

 • Part 6

  6 частина

 • 7 питань

  14 балів

 • Один текст і декілька параграфів на співставлення.

  Поєднання ідей, які висловлені в основному та пропущених фрагментах тексту.

  Тестує розуміння думок, ставлень, зв’язності ідей, аргументів та подробиць у тексті.

 • Part 7

  7 частина

 • 10 питань

  10 балів

 • Один або декілька текстів і 10 питань на співставлення.

  Поєднати ідеї в тексті та питання.

  Перевіряє розуміння подробиць, думок, ставлень, конкретної інформації.

 • 1 година 30 хвилин
 • 2 частини
 • 2 питання
 • 40 балів
 • Обсяг письмових текстів: 240–280 слів
 • Написання есе, статті, неформального або офіційного імейлу, рецензії або звіту.
 • Part 1

  1 частина

 • 1 питання

  20 балів

 • Написання есе обсягом від 240 до 280 слів.

  Завдання містить опис ситуації у двох текстах обсягом орієнтовно 100 слів і питання для розгорнутої відповіді.

  Перевіряє вміння логічно та аргументовано поєднувати ідеї та використовувати відповідні мовні елементи для висловлювання думок, пояснень, порівнянь та протиставлень, висновків, використовуючи повсякденний або формальний стиль мови.

 • Part 2

  2 частина

 • 1 питання

  20 балів

 • Написання тексту на вибір: стаття, неформальний або формальний імейл, рецензія або звіт.

  Кандидати вибирають одне питання, читають текст обсягом до 70 слів і пишуть письмову роботу обсягом 240–280 слів.

  Тестує здатність описувати, пояснювати, звітувати, надавати інформацію, пропонувати, рекомендувати або переконувати відповідно до формату та стилю обраного тексту.

 • 40 хвилин орієнтовно
 • 4 частини
 • 30 питань
 • 30 балів
 • Кожен текст прослуховується двічі
 • Part 1

  1 частина

 • 6 питань

  6 балів

 • 3 короткі монологи або діалоги, не пов’язані між собою.

  2 питання множинного вибору (3 опції) на кожен діалог.

  Фокус на розуміння емоцій, ставлення спікера, теми, думки, мети; загальне та детальне сприйняття прослуханого тексту.

 • Part 2

  2 частина

 • 9 питань

  9 балів

 • Монолог на 3–4 хвилини.

  Підсумковий опис тексту з 9 пропусками.

  Тестує розуміння подробиць, деталей, ставлень, думок.

 • Part 3

  3 частина

 • 5 питань

  5 балів

 • Інтерв’ю або діалог між двома співрозмовниками тривалістю 3–4 хвилини.

  5 питань множинного вибору з 4 опціями відповіді.

  Перевірка вміння визначити думку, ставлення, деталі, основну ідею та конкретну інформацію.

 • Part 4

  4 частина

 • 10 питань

  10 балів

 • 5 коротких монологів і 2 частини завдання.

  16 речень, які потрібно поєднати з 5 спікерами.

  Акцент на сприйнятті тексту загалом та в деталях, розуміння основних ідей, почуттів, інтерпретація контексту.

 • 16 хвилин орієнтовно
 • 4 частини
 • Монологічне та діалогічне мовлення з екзаменатором та співрозмовником
 • Part 1

  1 частина

 • Декілька питань від екзаменатора загального характеру — 2–3 хвилини.

  Короткі відповіді без підготовки про себе та повсякденні теми

  Тестується уміння підтримувати звичайну бесіду ’small talk’.

 • Part 2

  2 частина

 • Діалогічне мовлення в парі з іншим кандидатом — відповідь на питання та спільне вирішення ситуації.

  Опис фотографій та завдання на прийняття спільного рішення на основі ситуацій на малюнках і питання екзаменатора.

  1 хвилина на обговорення фотографій, 3 хвилини — обговорення і прийняття рішення.

 • Part 3

  3 частина

 • Монологічне та діалогічне мовлення тривалістю до 10 хвилин.

  Монологічне мовлення на основі нотаток на картці та відповіді на питання щодо картки співрозмовника — до 3 хвилин.

  Відповіді на питання екзаменатора без додаткового часу на підготовку — до 4 хвилин.

 • 130+

  країн, у яких складаються кваліфікації Cambridge English

 • 50 000+

  освітніх установ у всьому світі визнають Кембриджські кваліфікації

 • 20 000+

  організацій в усьому світі приймають Cambridge English Qualifications

 • 7 000+

  кандидатів щороку складають Кембриджські кваліфікації у нашому центрі

Результати та сертифікати

 • Результати іспиту C2 Proficiency стають відомі онлайн через 2 тижні — якщо складали іспит на комп’ютері, або 6–9 тижнів — у паперовому форматі.
  Ще через 3–4 тижні сертифікати надходять із Кембриджу.
 • Щоби отримати сертифікат, необхідно набрати від 180 до 230 балів.
 • Сертифікат C2 Proficiency підтверджує рівень C1, C2 відповідно до набраної кількості балів.
 • Сертифікати C2 Proficiency є безтроковими, а отже, не мають терміну закінчення.
 • Бали
 • Оцінка
 • Рівень
 • 220–230
 • Grade A
 • C2
 • 213–219
 • Grade B
 • C2
 • 200–212
 • Grade C
 • C2
 • 180–199
 • Level C1
 • C1

Курс підготовки до C2 Proficiency

Сертифіковані досвідчені викладачі, які самостійно пройшли відповідний іспит, викладають курси онлайн або офлайн.

Програма побудована на основі офіційних матеріалів від Кембриджу та враховує багаторічний досвід наших тренерів та екзаменаторів.

Зареєструватися на курс

Зареєструйтеся на іспит