Як писати числа англійською

2.04.2018

Неочікуване питання, котре може поставити собі людина, працюючи, наприклад, над письмовим завданням іспитів IELTS, TOEFL та їм подібним. Адже і правда, у англійської граматики є свої правила щодо того, коли числа слід писати цифрами, а коли – словами, і їх слід поважати. Пропонуємо згадати, коли краще використовувати який із варіантів.

Як правило, числа від нуля до сотні пишуться літерами, принаймні, коли мова йде не про науково-технічні роботи, у яких зазвичай їх пишуть літерами від нуля до десяти. Втім, круглі числа на кшталт сотні, тисячі та сотні тисячі, також зазвичай пишуться словами.

А ось якщо число складно округлити, то його можна записати цифрами. Особливо це стосується дробів – у таких випадках можна порушити навіть правило «від нуля до десяти у науково-технічному письмі».

Ще одно дуже важливе правило стосується початку речення, котре ніколи не має починатися із цифр. Тому, якщо вже речення починається із числа, то його слід писати літерами або, як це роблять багато авторів, змінювати речення. Інше правило написання стосується величин, разом із котрими з’являються числа. Наприклад, цілі числа мільйонів та мільярдів можуть прописуватися цифрами: That must have costed him around 16 million dollars.

Якщо ж поряд із числом використовується скорочення одиниць вимірювання, то число завжди пишеться цифрами:  That box weighs 48 kg, maybe you should get some help.

Те ж саме стосується і знаків будь-яких валют, за виключенням тих випадків, коли валюта вказується опосередковано, і тоді і число, і назва валюти пишуться літерами, як у випадку: We had to pay forty-dollar fee.

До речі, слід звернути увагу на написання чисел від 40 до 49: слово forty пишеться без літери u, і її наявність – найбільш розповсюджена із усіх граматичних помилок, що стосується числівників.