Як допомогти студентам засвоїти нову граматику і лексику ?

controlled practice activities

Чи часто вам доводиться змінювати інструкції до завдань у підручнику або використовувати інші дидактичні матеріали на заняттях? Я роблю це постійно, особливо після курсу CELTA. Мені так і хочеться додати більше комунікації, більше інтерактивності до іноді дійсно нудних завдань із книжки. Та і студенти більш охоче виконують не gapfills чи open the brackets, а завдання, де їм потрібно взаємодіяти між собою. Сьогодні поділюся з декількома способами, які допоможуть урізноманітнити ваші заняття та допоможуть студентам відточити їх accuracy – граматичну та лексичну точність. Втім, давайте про все по порядку.

Що таке етап уроку “controlled practice”?

“Controlled practice” – етап уроку, на якому учні застосовують вивчену лексику чи граматику з певними обмеженнями. Такі завдання, як правило, зосереджуються на побудові accuracy – тобто радше граматичної чи лексичної точності висловлювань, а не вільного володіння мовою. Зазвичай завдання, які дає викладач на етапі контрольованої практики,  містять такі елементи як:

 • повторення;
 • scaffolding;
 • зосередження на конкретній target language (TL).

Тобто завдання на цьому етапі уроку можуть зосереджуватися на одній із систем: лексика, граматика, функції (а також правопис та вимова).

Що не є контрольованою практикою?

 • запитання на розуміння прослуханого чи прочитаного тексту;
 • guided discovery;
 • завдання, де студенти мають помічати нові лексичні чи граматичні одиниці;
 • завдання, де студенти використовують мову вільно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які фразові дієслова треба знати для іспиту C1 Advanced?

Приклади завдань

Розглянемо декілька прикладів завдань, які викладач може виконувати зі студентами на даному етапі уроку, як правило, після етапу презентації нової лексики чи граматики.

Drilling. Ця техніка передбачає усне повторення конкретної TL. Driling може бути механічним – без особливого контексту – або значущим – у межах конкретного контексту. В ідеалі контекст має бути значущим; однак багато популярних програм викладання мови, таких як Duolingo та Rosetto Stone, значною мірою покладаються на механічне повторення. Ось кілька прикладів drilling, які ви можете спробувати зі студентами.

Bingo. Роздайте учням аркуші зі словами, звуками або граматикою (залежно від фокусу вашого уроку). Учні мають викреслювати клітинки бінго (горизонтально, вертикально або по діагоналі) у своєму робочому аркуші, виходячи з того, що вигукує вчитель. Наприклад:

 • Лексика. Вчитель зачитує слово, визначення або підказку (“This animal goes ‘mooooo’) для кожного слова чи словосполучення на аркуші (Cow).
 • Вимова. Вчитель зачитує різні слова, а учні повинні відзначити, яке слово вони чують на своїх аркушах – зауважте, що слова слід вибирати стратегічно, тобто мінімальні пари з конкретними звуками, які учням важко вимовляти (ship та sheep).
 • Граматика. Вчитель зачитує речення, а учні мають позначити, яке граматичне правило відповідає реченню. Наприклад, I have been to Spain = Present Perfect.

Кросворди. Це теж чудова контрольована практика, яку можна виконувати як індивідуально, так і в парах чи групах. 

 • Індивідуально. Студенти індивідуально працюють над кросвордом, а потім перевіряють відповіді з напарником, перш ніж це зроблять усі учні з викладачем.
 • В парах чи групах. Учні працюють у парах / групах, розв’язуючи  кросворд разом.
 • Information gap. Один учень має половину відповідей до кросворду, а інший – другу. Один студент дає підказки для відповідей, а інший повинен вгадати відповідь за підказками. Потім вони міняються ролями.

Чудовий інструмент для створення власних кросвордів тут

Matching або пошук відповідностей. Завдання полягає у тому, що учні шукають та підбирають одиниці, які відповідають одна одній. Наприклад:

 • Визначення до слова, фрази чи граматичне правило.
 • Синоніми/антоніми.
 • Формальні / неформальні слова чи вирази.
 • Картинки до слів чи речень.
 • Картки – гра на запам’ятовування, де учні по черзі перевертають картки зі словами чи картинками, поки не знайдуть відповідну пару (memory game).

Touch the board. Студенти мухобойкою або просто рукою вдаряють або торкаються правильної відповіді на дошці. Виграє перший.

 • В групах: студенти сидять у групах і грають між собою. Коли один студент дає підказку, інші студенти (можливо, двоє одночасно) змагаються “ляпанні” правильної відповіді.
 • Цілим класом: студенти формують два ряди, що ведуть до дошки. Двоє учнів спереду стають перед дошкою, коли вчитель читає підказку. Коли вчитель каже “Turn around!” або “Go!” студенти починають змагання. Правильна відповідь – це малюнок або слово, або речення.

Fill-in-the-blank. З назви стає зрозуміло, що студенти будуть заповнювати пропуски в тексті. Їм потрібно буде обрати або написати правильну відповідь:

 • Two options: студенти обирають (підкреслюють) правильну відповідь із двох варіантів.
 • Word bank: студентам дається word bank, з якого вони підбирають відповідь.
 • No options: студентам потрібно самостійно написати відповідь без запропонованих варіантів.

Jumbled Sentences/Words. У цій вправі вчитель дає набір слів / літер, які студентам потрібно розставити в правильному порядку, щоб вийшло речення /слово.

Sentence Completion. Теж чудове завдання на цьому етапі уроку. Студенти отримують prompts з  порожніми місцями для їх власних відповідей (тобто особистої інформації чи думки тощо).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 10 ідей для fast finishers на уроках англійської

Ways to make controlled practice activities more interactive

Як урізноманітнити “controlled practice”?

Завдання, описані вище, можуть видатися простими, адже багато з них є чи не в кожному сучасному підручнику. Пропонуємо кілька родзинок, що допоможуть зробити цей етап уроку більш інтерактивним

Click click sentences. Це завдання чудово працює із прийменниками, частками у фразових дієсловах або прийменниковими фразами. Роздайте кожному студенту картку із реченням, що містить TL, наприклад:

“I am good at English and Science.” Студент мають рухатися по аудиторії, підходити до інших студентів та “клікати” на словах, які вивчають. Наприклад: “I am good click click English and Science” або “I am click click click click English and Science”. Їх напарник слухає і вгадує пропущене слово чи слова. Потім вони обмінюються картками, знаходять нового партнера і повторюють процес. Про інші mingling activities читайте у нашому блозі.

Wacky Backy. Це дуже інтерактивний gapfill. Попросіть учнів встати та прикріпіть на їх спинах аркуші паперу з однією з правильних відповідей (10 відповідей = 10 учнів). Крім того, скористайтеся sticky notes, які ви можете приклеїти їм на лоб – переконайтеся, що вони НЕ бачать свого слова. Роздайте аркуш із завданням на заповнення пробілів кожному студенту. Потім вони рухаються по класу і говорять один одному, яким числом, на їх думку, є інші студенти. 

If I ………(1) the lottery, I……….(2). a Ferrari.

If I ………(3) rich, I………(4) money to charity.

WOULD BUY, WERE, WON, WOULD GIVE

WOULD BUY: “I think you’re number 2”

Вони НЕ ПОВИННІ говорити яке це слово !!! Кожен студент повинен вгадати своє слово і записати його на дошці.

Treasure Hunt. Поділіть студентів попарно і скажіть, що це змагання. У студентів є аркуш із завданням на заповнення пробілів.  Розташуйте відповіді, а також дистрактори, на стінах або в коридорі. Вони повинні швидко знайти відповіді та заповнити прогалину.

Як бачите навіть звичайні вправи з підручника можна перетворити на захоплюючу гру, під час якої студенти навчатимуться у невимушеній та природній для них атмосфері. А хіба не цього ми прагнемо?  Ще більше крутих ідей у нашому вебінарі від Кріса Різа: